Trang chủ Tags Ngân Hàng Sacombank

Tag: Ngân Hàng Sacombank

Ngân Hàng Sacombank – Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991. Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam.

  • Giám đốc điều hành: Nguyễn Đức Thạch Diễm (3 thg 7, 2017–)
  • Trụ sở: Hồ Chí Minh
  • Thành lập: 21 tháng 12, 1991, Hồ Chí Minh
  • Số nhân viên: 16.000
  • Nhân viên chủ chốt: Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đông quản trị
  • Các công ty con: Ngân hàng TNHH Một thành viên Sài Gòn Thương Tín Campuchia, THÊM